Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény - lakossági fórum 2018. november 8-án

HIRDETMÉNY

 

 

Ezúton tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata megindította a 17/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását / új településrendezési eszközök készítését az (1 terület) 48-as számú főút Nyírábrány területére eső szakasza a Határátkelőig és térsége, az (1 terület) 013/5 és a 013/11 hrsz-ú telkek és az 57/2017.(VI.15.) és a 76/2010.(IX.7.) számú határozattal módosított 84/2008.(XI.25.) számú határozattal elfogadott TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV módosítása (7 TERÜLET) területekre vonatkozóan.

 

Az Önkormányzat - a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében az előzetes bevonási szakasz dokumentációját közzétette közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, a https://nyirabrany.asp.lgov.hu/ honlapon, valamint a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján (4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.), továbbá lakossági fórumot fog tartani, melynek időpontja és helye:

 

2018. november 8. (csütörtök) 17.00 óra

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat házasságkötő terme

4264 Nyírábrány Hajnal u. 2.

 

 

A véleményezés módja: A Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban meghatározott Partnerek a https://nyirabrany.asp.lgov.hu/ honlapról letölthető, illetve a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatalban átvehető partneri adatlap vagy annak megfelelő tartalommal benyújtott irat kitöltésével közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött partneri adatlapot Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Főépítész (4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.) címére vagy a titkarsag@nyirabrany.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

 

A vélemények beérkezési határideje: 2018. november 7.

 

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és Nyírábrány Nagyközség Helyi Építési Szabályzata módosításával kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában hozott 3/2017. (I. 18.) önkormányzati határozata alapján teszem közzé.

 

Együttműködésüket előre is köszönjük.

 

 

Nyírábrány, 2018. október 11.

 

 

                                                                                                                      Nyíri Béla sk.

polgármester