Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató szociális tűzifa támogatás igényléséről

 

Tisztelt Lakosok!

 

 

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a szociálisan rászoruló személyek részére szociális tűzifát biztosít a rendelkezésre álló tűzifa készlet erejéig. A támogatás feltételeiről tájékoztatás kérhető a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán és a Családsegítő Szolgálat munkatársaitól.

A támogatás megállapítása iránt az igénylő a 17/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon terjesztheti elő kérelmét

2018. december 1.-2018. december 31-ig.

A kérelemhez csatolni kell a jogosultságot igazoló dokumentumokat:

  • a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek lakcímkártyáját,
  • a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását.

Kérjük, hogy csak azok adják be az igényeket, akik a támogatási feltételeknek megfelelnek!

Támogatásban nem részesíthető:

  • az erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben fakitermelést végzett,
  • olyan ingatlanban él, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

Az üresen álló nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, támogatás nem kérhető.

 

A tűzifa kiosztására a kérelmek elbírálását követően folyamatosan kerül sor. 

 Nyírábrány, 2018. november 30.

 

 

                                                                       Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

Csatolmány(ok):
Kérelem.pdf554.65 KB