Hírek

Elérhetőségek

SAJTÓKÖZLEMÉNY A PROJEKT INDÍTÁSÁRÓL HUMÁN KAPACITÁSOK FELJESZTÉSE A NYÍRADONYI JÁRÁSBAN

 

2018.június 27.

Nyíradony Város Önkormányzata

 

 

EFOP-3.9.2.-16-2017-00042

Humán kapacitások fejlesztése a Nyíradonyi járásban

 

Sajtóközlemény A projekt indításáról

HUMÁN kapacitások FELJESZTÉSE a Nyíradonyi járásban

Nyíradony Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül a Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek elnevezésű, - EFOP-3.9.2-16 kódszámú felhívásra. A benyújtott támogatási kérelmet a Közreműködő Szervezet támogatásra alkalmasnak minősítette, és a konzorciumi tagokat 499,84 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.  A konzorciumi partnerek: Nyíradony Város Önkormányzata, Nyíracsád Község Önkormányzata, Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata, Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat, Fülöp Község Önkormányzata, Újléta Község Önkormányzata, Kincses Titánok Közhasznú Egyesület, Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület. A projekt konzorciumi megállapodás alapján valósul meg, melynek keretein belül a hátrányos helyzetű térség által generálódott humán kapacitáshiány enyhítését, és a humán közszolgáltatások elérhetővé tételét teszi lehetővé a településen élők számára.

 

 A tervezett tevékenységek stratégiai célja:

- Nyíradonyi járásban megvalósuló közszolgáltatásokhoz szükséges kapacitás és szolgáltatáspaletta növelése,

- a térség felzárkóztatásához szükséges szakembergárda képzettségi szintének feltérképezése és a képzettségi szint emelése,

- a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítése,

- a személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek, melyek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják,

- hátrányos helyzetű emberek és családjaik életkörülményeinek javítása,

- a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javítása, mely biztosítja az általuk ellátott szolgáltatások minőségének és hatékonyságának növelését,

- széles körű kompetenciafejlesztés, alap és kulcskompetenciák fejlesztése, kiemelten a digitális kompetencia és az idegen nyelvi kompetencia területén, különböző célcsoportok és korosztály számára,

- gyermekek és tanulók iskolán kívüli programjainak megszervezése,

- a szülők munkavállalását segítő intézkedések, háttérszolgáltatások fejlesztése (pl: iskolai tanórák utáni hasznos elfoglaltság a gyermekeknek, nappali táborok szervezése a nyári időszakban),

Kiemelt cél, hogy az óvoda optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében.

 A projekt legfőbb célkitűzései a területi különbségek és különösen a településméretből, a határ menti elhelyezkedésből és a fővárostól való távolságból adódó társadalmi hátrányok csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében. Minőségi hozzáférés biztosítása a közszolgáltatásokhoz a Nyíradonyi járás településein, elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.  A tervezett képzések és programok hozzájárulnak az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. Az Európai Uniós támogatás segítségével a fent megfogalmazott célok eléréseihez kapcsolódó programelemek megvalósítása elindult.

A projekt kezdő időpontja: 2018. június 1.

A projekt záró időpontja. 2021. május 31.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretin belül valósul meg.

Kedvezményezett konzorciumvezető: Nyíradony Város Önkormányzata

Címe: 4254 Nyíradony, Árpád tér 1.

Elérhetőségek: efop392@nyiradony.hu

 

2018.június 27.

Nyíradony Város Önkormányzata