Hírek

Elérhetőségek

Értesítés óvodai beiratkozás időpontjáról

Értesítés óvodai beiratkozás időpontjáról

 

A Nyírábrányi Csicsergő Óvodában

 

2018. április 23-tól 2018. április 27-ig

 

ÓVODAI BEÍRATÁS lesz

 

Pótbeíratás 2018. május 17.

 

A gyermek felvételét a 2018/19-es tanévre a Központi Óvodában (Hajnal u. 3.) kérhetik a szülők, munkanapokon 8-16 óra között.

 

A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a szabálysértésként rendeli büntetni „az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség megszegését”.

 

Azoknak a gyermekeknek is szükséges a beíratása, akik egyszer már voltak óvodahasználók, de valamilyen ok miatt óvodai jogviszonyuk megszűnt.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • A gyermek lakcímkártyája
 • A gyermek TAJ kártyája
 • A szülő személyi igazolványa
 • Egészségkárosodás esetén orvosi dokumentáció
 • Pszichés probléma esetén gyermek-pszichiátriai, nevelési-tanácsadói, szakértői bizottsági véleménye
   
  Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére mindkét óvodánkban lehetőség van.
  Elérhetőségeink: Központi Óvoda, Hajnal u. 3.
                              Tel: 30/ 209 4551
                              Telephely, Árpád u. 27.
                              Tel: 52/ 208-288
   

Központi óvoda körzete

Árpád úti óvoda körzete

Ady Endre u. Ábrányi Kornél tér,

Bagaméri u. Bernát-rész,

Fekete-rét, Fülöpi u. Hajnal u. Határőr u.

Hunyadi u. Ifjúság u. Iskola u. Jégeres, Jókai u.

József A. u. Keszler-tag, Pergő, Petőfi u. Rákóczi u.  Szentannapuszta, Vágóhíd u.

Akácos u. Árpád u Budaábrányi u.. Diófa u. Homok u.

MÁV-telep, Mester u. Nyárfa u. Sport u. Szabadság u. Széchenyi u. Szőlőskert u. Vámospércsi u. Víz u.

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntésről a szülő legkésőbb május 30-ig értesítést kap. A szülő, a közléstől számított 15 napon belül fellebbezhet a döntés ellen.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 37. § (3) bekezdése értelmében a II. fokú döntést a fenntartó (Képviselő-testület) hozza meg.