Hírek

Elérhetőségek

Értesítés a bölcsődei beíratás időpontjáról

ÉRTESÍTÉS

 

A Nyírábrányi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsődében
2019. január 21-től január 25-ig BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS lesz

 

A bölcsődés korú gyermek felvételét a Központi Óvodában (Hajnal u. 3.) kérhetik a szülők, (a bölcsődei felvételi kérelem kitöltése után) munkanapokon 8-16 óra között.

Mini Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását biztosítjuk, akiknek szülei, nevelői, gondozói - munkavégzésük, munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, vagy egyéb ok miatt - napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

A felvételi kérelmet a Nyírábrányi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjéhez kell benyújtani.

A felvételi kérelemhez csatolni kell:

 • a szülő/törvényes képviselő munkaviszonyának igazolását,
 • tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,
 • az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerő piaci képzésen való részvétel idejéről,
 • a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,
 • az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,
 • egyedülállóság esetén a szülő/törvényes képviselő nyilatkozatát,
 • a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a szülő/törvényes képviselő nyilatkozatát,
 • a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
  • A gyermek lakcímkártyája
  • A gyermek TAJ kártyája
  • A gyermek oltási könyve
  • A szülő személyi igazolványa
  • Egészségkárosodás esetén orvosi dokumentáció
  • Pszichés probléma esetén gyermek-pszichiátriai, nevelési-tanácsadói, szakértői bizottsági véleménye

A Mini bölcsődébe azon szülők gyermeke vehető fel és gondozható, akiknek bejelentett lakóhelye, vagy életvitelszerű tartózkodási helye Nyírábrány Nagyközség közigazgatási területén van. A lakóhely, tartózkodási hely megállapításánál a személyi adat és a lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.

Az intézményvezető döntése ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételnek van helye, melyet az intézmény fenntartójához – Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatához - kell benyújtani.